Ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Μέτρα Προστασίας: Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές. Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,

Ανάλυση μέτρου  :Τεκμηριωμένη συνεργασία με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).

Επαγγελματικές εφαρμογές Ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Λόγοι που την ανάπτυξη του καθημερινού προγράμματος απολύμανσης ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Ποιος εφαρμοστής  έχει την κατάλληλη εκπαίδευση (πιστοποιημένος) ώστε να  εφαρμόζει ορθά την ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης και ποιος Υγειονομικά υπεύθυνος τα ελέγχει;

Υ.Γ.: Η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να έχει πιστοποίηση άτομα σε μεγάλο ποσοστό . 

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης ,για την  θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης, μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία.

Εφαρμογές πρόληψης με υλικά   μικροβιοστατικής για μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση με απενεργοποιητική ανάπτυξη για 60 έως και 90 ήμερες και την  άδεια κυκλοφορίας  – Έγκριση από τον ΕΟΦ – όπου συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2, μπορούν και την επιτυγχάνουν.

Είναι εν ενεργεία το «Έντυπο αυτό-αξιολόγησης επιχείρησης αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2»,  όπου μπορεί να ενεργοποιήσει  την γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων. Αν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση  να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

Επιπλέον τα (Δελτία Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) πολύ δε περισσότερο οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους –επισκέπτες  , ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Χρειάζεται προσοχή στην ιχνηλασιμότητα  για τα ‘’χαρτάκια’’ ή /και  του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’, 

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή : https://www.cleaningnews.gr/ανάπτυξη-καθημερινού-προγράμματος-α/

Διαρκής Ενημέρωση-:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

About Giannis Vgenis