Healthy Living: Νέας Γενιάς Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα.

Η Αναγκαιότητα της Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των προβλημάτων που ανακύπτουν στους εσωτερικούς χώρους , μαζί με την διαφοροποίηση των αναγκών στο τρόπο εφαρμογών, πρέπει να έχουν πάντα ως στόχο, την βελτιστοποίηση της απόδοσής σε Υγειονομικό, Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό και Οικονομικό επίπεδο.

Ραγδαίες οι εξελίξεις και ο καταιγισμός πληροφοριών Αρνητικού Κλίματος, στις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή, για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής.

Είναι Επιτακτική Ανάγκη η Αναβαθμισμένη διασφάλιση μιας ποιοτικά  καλύτερης ζωής.

Διαβάζουμε συχνά όλο και περισσότερο για τα προβλήματα από τα αιωρούμενα σωματίδια και τις επιπτώσεις στην υγεία μας, για τους θανάτους από νοσήματα του αναπνευστικού, για την ραδιενεργή βόμβα μέσα στα σπίτια μας και τις μετρήσεις του ραδονίου.

Η Επιστημονική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ), στην Επιστημονική Ενημέρωση –Δελτίο Τύπου (Αιθαλομίχλη και τις αλλεργίες), εκφράζει την ανησυχία της για τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών που προκαλεί η αλόγιστη καύση υλικών όπου  παράγονται αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα, αλλά έρχεται να προστεθεί και η μη σωστή χρήση της ηλεκτρικής μας σκούπας .

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα βιοκτόνα και τις συνεχείς προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται και να τηρούνται πιστά , για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή τους, σε κατοικημένες περιοχές. Οι αναγραφόμενοι τρόποι εφαρμογής αναφέρουν,(….. να απομακρύνονται όπως σκόνη, αλλεργιογωνοι παράγοντες , περιττώματα άκαρπων, νεκρά κύτταρα από το ανθρώπινο δέρμα, κ.α …. διότι όσο πει βαθιά εισχωρήσει το προϊόν , τόσο ποιο αποτελεσματική θα είναι η δράση του.)

Αν και οι Επαγγελματικές εφαρμογές με Υδρονέφωση για πολλούς θεωρούνται ποιο ήπιες ,τα μικροσταγονίδια – νερό και βιοκτόνο– εμπλεκόμενα με την σκόνη , οπού μπορεί να εισπνευστούν. Αυτοί είναι και οι λόγοι που οι επιστήμονες συνιστούν να χρησιμοποιούνται επαγγελματικές εφαρμογές με τον ποιο ασφαλή τρόπο και όσο το δυνατόν λιγότερα βιοκτόνα..

Η προστασία του Βιο-περιβάλλοντος , πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση αλλά και ως πρόσκληση, με εστίαση σε μια συντονισμένη και άμεση προσπάθεια, για την διασφάλιση μιας ποιοτικά καλύτερης και ζωής.

Ο Συντονισμός δράσεων για τον ‘‘έλεγχο των αιωρούμενων ρυπογόνων μικροσωματιδίων” και την αποφυγή επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους, έχει κριθεί απαραίτητος.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι,  τα  Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα Healthy Living μαζί με τις Bio-Εφαρμογές και Μεθόδους Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών,  αποτελούν «Ασπίδα προστασίας» για τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον.

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής

● Η επιχειρηματική αναγκαιότητα για επιβίωση, μέσα από την επιχειρηματική ανάπτυξη και επίτευξη των αμέσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση, καλούν τον επιχειρηματικό κόσμο να ανταποκριθεί στις αναφυόμενες ανάγκες καθιστώντας την καθιέρωση των Νέων Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών, ως αναντικατάστατα και αναγκαία εργαλεία για την διεκπεραίωση τους.

● Στηρίζεται από την ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων μιας πλήρους ενημέρωσης στην εναρμόνιση των δαπανών με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής μέσα από οικονομικά έξυπνες λύσεις με Bio-Εφαρμογές καθαρισμού που μας βελτιώνουν τον τρόπο ζωής.

● Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας την περιουσία τους και στο περιβάλλον.

● Υποχρέωση απέναντι σε ένα Ευδιάκριτο Επιχειρησιακό Κέρδος, με αύξηση των πωλήσεων με την Διείσδυση σε νέους τομείς της αγοράς, Θωράκιση, Βελτίωση των σχέσεων και Μείωση των λειτουργικών εξόδων,

Ένα είναι σίγουρο : Μέχρι σήμερα δεν έχετε φτάσει στο ανώτατο σημείο αξιοποίησης όλων των δυνάμεων που έχετε.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν περιθώρια που πρέπει να τα αξιοποιηθούν, με ελαχιστοποιημένο κατά πολύ τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Είναι γεγονός, ότι μέσα από την ανάπτυξη μιας Αναδυόμενης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με Πολυτομεακή Δράση, όπου η Ενδο-επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται ως μοχλός ανάπτυξης σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέεται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

Ζητήστε να μάθετε για τα Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα Healthy Living και επωφεληθείτε από τις Συλλογικά Ομαδοποιημένες Προσφορές με Ανταποδοτικά Οφέλη!!! Reciprocity και τις Νέες Επιχειρηματικές Συνεργασίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104829839,  6932245887 , e-mail :  info@klintec.gr , για να δούμε όλα τα θέματα σας με όλες τις λεπτομέρειες από κοντά, γιατί κάθε επιχείρηση – εταιρεία χρειάζεται τον δικό της τρόπο αντιμετώπισης για κάθε τμήμα – τομέα ξεχωριστά.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/?p=7796

Σχετικά Άρθρα

  1. Reciprocity = (.Αμοιβαιότητα + . Ανταποδοτικότητα) …. χτίζοντας γέφυρες με πελάτες και συνεργάτες.!!
  2. Χτίζοντας το πράσινο & καθαρό περιβάλλον φιλοξενίας στη Σύρο.
  3. Η Ομαλή Προσαρμοστικότητα της Επιστροφής από τις Διακοπές.
  4. Προτεραιότητα στα μέτρα προστασίας για την Δημόσια Υγεία.
  5. Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής διασφαλίζει την Δημόσια Υγεία;
  6. Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Ξεδίπλωμα Ταλέντων, Κόντρα στην Ανεργία.
  7. Νέες θέσεις συνεργασίας με Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας για Νέους Επιστήμονες Πανελλαδικά.
  8. Ανταμείβομαι : Μια Πρόταση – Πρόκληση- Πρόκληση νέους επιστήμονες Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος
  9. Καινοτομίες και στην Μακροχρόνια Φιλοξενία Ηλικιωμένων.
  10. Παραδοσιακός ξενώνας Olea Mani

 

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση