Προτεραιότητα στα μέτρα προστασίας για την Δημόσια Υγεία.

Εγκύκλιο απέστειλε το υπουργείο Υγείας, ζητώντας από τις  Περιφέρειες και  Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, να λάβουν  μέτρα προστασίας από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας, όπως κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ψώρα και τσιμπούρια (Κρότωνες).Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ως Εξαιρετικά Επείγον.* *Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου σε P.d.f.

Ως προτεραιότητα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, θεωρούν αναγκαία την ενημέρωσή και την λήψη μέτρων αντιμετώπισής , έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η εγκύκλιος περιγράφει τρόπους ανίχνευσης και καταπολέμησης των παραπάνω αρθρόποδων, αναφορικά με την ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την δημιουργία ανθυγιεινών εστιών , λόγο εμφάνισης πληθυσμού αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας.

Όταν στις 23/06/2016 από τα Υπουργείο Υγείας εξεδόθη η εγκύκλιος με για τους κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , στο άρθρο μας την 03/07/2016, η ερώτηση μας ήταν αν η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής διασφαλίζει την Δημόσια Υγεία;

Και ως ‘’απάντηση’’ στις 25/07/2016 ήρθε  η εγκύκλιος αναρτητέα στο διαδίκτυο ως εξαιρετικά επείγουσα, μιας η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), αλλά και η αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας , ιών, βακτηρίων κλπ, αρχίζει να δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης με απαιτήσεις, απέναντι και στα προβλήματα της “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’.

Όπως αναφέρετε και στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις εμφάνισης εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας ή τρωκτικών, πρέπει οι εφαρμογές απεντόμωσης – εντομοκτονίας – μυοκτονίας, να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο, με την υποχρεωτική παρουσία του επιστήμονα που « έχει την έναρξη άσκησης επαγγέλματος για καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών»  και με εγκεκριμένα σκευάσματα (όπως αυτά προβλέπονται και εγκρίνονται από το ΥΠΑΑΤ).

Όταν οι ασφαλείς και υγιείς εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, οι αποτελεσματικές επαγγελματικές Bio-εφαρμογές  που σέβονται την Υγεία – Περιουσία – Περιβάλλον κρίνονται απαραίτητες, ώστε να  δημιουργούνται στο μέγιστο βαθμό καθαροί και υγιεινοί χώροι, για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Ο επιστήμονας, ως υπεύθυνος για την αποτελεσματική και χωρίς επιπτώσεις στην δημόσια υγεία εφαρμογή των καταπολεμήσεων, χρειάζεται επαγγελματικό εξοπλισμό με συστήματα Βιο-απορρύπανσης και εξυγίανσης. Αυτό γιατί , η προεργασία, πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε επιστημονική εφαρμογή –βιοκτόνων -εντομοκτόνων, αλλά και εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ,- βιοκτόνων- απολυμαντικών μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης, κρίνετε απαραίτητη, ως προς την  πιο ορθή και ακριβή αποτελεσματικότητα των εφαρμογών. Οι επιλογές των μέτρων πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, με τους μικρότερους κινδύνους, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Πάντα θα επισημαίνω, την μεγάλη προσοχή που χρειάζεται στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων, διότι μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, την επαγγελματική κατάρτιση σε εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές Επαγγελματικής απορρύπανσης με αναζωογόνηση, εξυγίανση, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην εκτελεσθείσα θεραπευτική αγωγή, αλλά και σε επιπλέον «οικονομικές παρενέργειες».

Στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά στον καθορισμό του φορέα ή των φορέων που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το έργο της καταπολέμησης, αλλά και του φορέα που θα διενεργεί τον έλεγχο. Εδώ θα επισημάνω, κάτω από το πρίσμα της αποτελεσματικότητας , την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από παρεχόμενες εφαρμογές Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους  εσωτερικούς χώρους, αν και στους δυο φορείς , υλοποίησης και ελέγχου του έργου , δεν υπάρξει  εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και γνώσεις για τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό.

Προσοχή: 1) Η σκούπα ατμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαλιά, έπιπλα, επένδυση με ύφασμα καθισμάτων, διότι μπορεί να προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα με την υγρασία, ή/και καταστροφές στην περιουσία κλπ, ενδείκνυται δε σε λείες επιφανές, όταν ο κατασκευαστής το επιτρέπει.

2) Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας, εκτός από την αποτελεσματικότητα της γιατί , το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,  πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές  της νέας νομοθεσίας για τις ηλεκτρικές σκούπες.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως καταναλωτές. Έτσι η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών από τους αρμοδίους φορείς, για τις δυνατότητες της δικής τους συμβολής στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων , κρίνετε απαραίτητη. Δημιουργήθηκε λοιπόν η ευκαιρία για την συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠΑΑΤ, για μια καλύτερη ενημέρωση στην προστασία των πολιτών, από τα ‘‘ πάρτι εφαρμογής βιοκτόνων’’. 

Όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα, έχουν ευαισθητοποιήσει ιδιωτικούς φορείς με Περιβαλλοντικές Ευαισθητοποιήσεις,  αλλά και αίσθημα ευθύνης σε θέματα υγιεινής ,  ώστε να καινοτομούν στην  εξατομικευμένη διαχείριση, των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των καιρών, για πρόληψη και άμεσης αντιμετώπισης θεμάτων υγιεινής.

Και δεν ξεχνάμε ότι : ‘’Όταν η επιστροφή των διακοπών συνοδεύεται, με Κοριούς, ψείρες του σώματος, ψώρα  –μια άκρως μεταδοτική νόσο- και καλοκαιρινές παρασιτώσεις , φέρνει παρενέργειες – όχι μόνο στην τσέπη– αλλά και στα κρεβάτια σας !!’’

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες με email στο info@hygienichome.gr  η να καλέστε στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://cleaningnews.gr/προτεραιότητα-στα-μέτρα/ ‎

About Giannis Vgenis