Μέτρα «Υγειονομικής σημασίας» για την προστασία του Βιο-Περιβάλλοντος

Οι ‘‘μολυσματικές ασθένειες’’ είναι μια σημαντική αιτία της κακής υγείας σε όλο τον κόσμο. Γεγονότα της καθημερινότητας δείχνουν ότι η επαναξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής και προώθηση βέλτιστων εφαρμογών για την υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους, θα μπορούσε να έχει παγκοσμίως σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της επιβαρυμένης επιμόλυνσης του Βιο-Περιβάλλοντος.

Η Αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών, με ολοκληρωμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για μια αναβαθμισμένη ποιότητα του τρόπου ζωής, θα  προσφέρει οικονομικότερες λύσεις χωρίς εκπτώσεις στην Υγεία, την Περιουσία, η το Περιβάλλον.

Η υγεία αποτελεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, εξαρτάται δε σε μεγάλο βαθμό από τις Υπηρεσίες «Υγειονομικής σημασίας»  με σκοπό τη διασφαλισμένη βελτίωση της ποιότητας  για ένα υγιεινό τρόπο ζωής.

Γιατί πρέπει να εισπνέουμε τα επικίνδυνα , για την υγειά μας, αιωρούμενα σωματίδια στους εσωτερικούς  χώρους; 

Υπό το Πρίσμα  μιας αποτελεσματικά παρεχόμενης καθαριότητας , πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

  • να προωθηθεί η κατανόηση της έννοιας του βίου από τους ανθρώπους, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του βίου, που συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον  για μια καλύτερη ποιότητα ζωής .
  • να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή νέων καινοτομιών με κανόνες και πρόληψη για το βίο-περιβάλλον, σε κάθε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, βοηθώντας στην αποκατάσταση της ζημίας  που έχει ήδη υποστεί ο βίος, εξ αιτίας των ανθρώπινων ενεργειών,
  •  έγκαιρη πρόληψη για την ρύπανση ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου,
  • βελτίωση του περιβάλλοντος  στη κατοικία μας, τους χώρους εργασίας , φιλοξενίας και ψυχαγωγίας κ.λ.π,
  • οικονομικότερη χρήση κάθε μορφή ενέργειας, κάθε μορφή νερού (ακόμα και του συλλεγμένου από την βροχή)
  • εναρμόνιση δαπανών με την Ποιότητα των Παρερχομένων Υπηρεσιών
  • Προστατεύουμε τους εαυτούς μας αλλά και τα παιδιά μας από τους κινδύνους της ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ των βιοκτόνων που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας.

‘‘ Η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την θέσπιση πλαισίου ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης.’’ 

Οι ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες στον καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων επιφανίων, πρέπει να έχουν πρωταρχικό στόχο την προστασία του καταναλωτή. Μπορεί ο καθηγητής  Χημικός  Σπύρος Πάγκαλος με συνημμένο κείμενο να έχει αποστείλει τις Επισημάνσεις και διορθώσεις στο βιβλίο «Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών», τα δε Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων  να έχουν αποσταλεί στους επιτυχόντες, Καθαριστές Ταπήτων και Ταπετσαριών, από την TÜV AUSTRIA Hellas,  δυστυχώς οι πρακτικές παραπλανητικών διαφημίσεων – ανακοινώσεων  συνεχίζουν να είναι διάσπαρτες στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικά στις Επισημάνσεις και διορθώσεις του βιβλίου αναφέρει:  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παρακάτω επισημάνσεις και διορθώσεις του βιβλίου.

..Αντιαλλεργική προστασία: Ο υψηλός αριθμός ακάρεων  σκόνης αλλά κυρίως ο μεγάλος αριθμός περιττωμάτων τους, αποτελεί παράγοντα αλλεργίας για πάρα πολλά άτομα  και συμβάλλει στην δημιουργία άσθματος στα παιδιά. Οι παράγοντες αλλεργίας βρίσκονται κυρίως σε μαξιλάρια, στρώματα,  χαλιά και ταπετσαρίες επίπλων. Με την διατάραξη αυτών οι αλλεργικοί παράγοντες αιωρούνται στον αέρα και εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω της αναπνοής.

Μια από τις τελευταίες προσφερόμενες υπηρεσίες στο καθαρισμό αποτελεί η αντιαλλεργική προστασία. Η εξόντωση των ακάρεων σκόνης μπορεί να γίνει   με την χρήση εντομοκτόνων. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο μπορούν να κάνουν χρήση εντομοκτόνων μόνο επιστήμονες αδειοδοτημένοι για την καταπολέμηση εντόνων και τρωκτικών. Οι καθαριστές μπορούν να εφαρμόσουν απολυμάνσεις οι οποίες στρέφονται κατά των βακτηρίων και των λοιπών μικροβίων (όχι κατά των εντόμων), χρησιμοποιώντας μόνο εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. απολυμαντικά ………..

Προσοχή :  Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται

Η πρόληψη για την εσωτερική επιμόλυνση,  λειτουργεί πάντα ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου,  μιας και σε πολλά Web Sait, αλλά και σε έντυπη διαφήμιση, υπάρχει παραπληροφόρηση, τρομερές υπερβολές με ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις, πίσω από την ‘‘αντιαλλεργική προστασία’’ και την ‘‘προκλητική εξουδετέρωση’’ όλων των ακάρεων, κοριών, ακόμα και με μη εγκεκριμένα βιοκτόνα (απωθητικά) , διότι δεν βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (Κατάλογος Βιοκτόνων Κατά Δράση).

Στην διαχρονική εξέλιξη έρχονται να προστεθούν και οι επιτήδειοι ‘‘πιστοποιημένοι εφαρμοστές’’,  χωρίς τις ορθές πρακτικές εφαρμογές, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων(Βιοκτόνα Σκευάσματα – Κανονισμοί & Ορθή Χρήση)  και την ειδική αναγγελία επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων από το ΥΠΑΑΤ, να εφαρμόζουν  ανεξέλεγκτα, εγκεκριμένα και μη βιοκτόνα στα σπίτια μας, επηρεάζοντας σοβαρά την υγεία μας.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΥΠΑΑΤ μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, καλούνται να δώσουν «πολυμέτωπη αντιμετώπιση » προκειμένου να διατηρήσουν τους δείκτες υγείας μας σε υψηλό επίπεδο. Η ενεργοποίηση δε της νομοθεσίας (Περί διαφήμισης προς χρήση βιοκτόνων, κλπ) από το ΥΠΑΑΤ, μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά και για παραπλάνηση των καταναλωτών, θα βοηθούσε κατά πολύ, στο μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις.

Παράλληλα δε και αρμόδιοι φορείς Δημόσιοι και μη, θα πρέπει να ζητούν προφορές, αποκλειστικά για Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας , μαζί με την ειδική αναγγελία από το ΥΠΑΑΤ. και όχι μαζί με την απολύμανση ή την καθαριότητα ,διότι υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται εφαρμογές βιοκτόνων, από επιχειρήσεις χωρίς να φέρουν την ειδική αναγγελία από το ΥΠΑΑΤ.

Στην υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής Διαχείρισης πρέπει να συμμετέχουμε όλοι ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο αποδεκτά τρόπο η κάθε αντιμετώπιση , για την βελτίωση των συνθηκών προστασίας της Υγείας στους εσωτερικούς χώρους.

Κινέζικη παροιμία: «Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους»

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , στην πολυκατοικία, τις τοπικές και πληθυσμιακές ομάδες, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Πληροφορίες με email στο info@hygienichome.gr  η να καλέστε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/?p=9907

Σχετικά Άρθρα

Healthful Pets: Υπηρεσίες Υγιεινής Χώρων Φιλοξενίας Ζώων.

Το Σύνδρομο της Υπερ-χρήσης και στα Βιοκτόνα –Ακαρεοκτόνα.

Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους.

Ενημέρωση για τις ‘’επισφαλείς μορφές ’’ του υποτίθεται καθαρού.

Βιο-Περιβάλλον ….λύσεις χωρίς εκπτώσεις, στην υγεία μας.

Η Διαφορετικότητα των Φιλοπεριβαλλοντολογικών Πρακτικών και Μεθόδων στους Εσωτερικούς Χώρους.

Εναλλακτική Καθαριότητα : Δεν πλένω….. Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω – Εξοικονομώ .

Όχι πανικός και ερασιτεχνισμοί με κοριούς και ψώρα.

Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

 

 

About Giannis Vgenis